1 2017-06-27 13:43:00

Temat: Szkodliwość lakierów

Czy lakiery rozpuszczalnikowe są szkodliwe dla zdrowia?

2 2017-06-27 16:20:16

Odp: Szkodliwość lakierów

Lakiery rozpuszczalnikowe nie są niebezpieczne dla zdrowia. Lakiery dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej muszą spełniać rygorystyczne wymogi związane z limitami LZO (Lotnych Związków Organicznych). Produkty marki Bondex spełniają te wymogi.