Temat: Zawał serca

Zawałem serca nazywamy stan, który polega na pojawianiu się martwicy fragmentu mięśnia sercowego ,spowodowany jego przedłużającym się niedokrwieniem.

Zawał serca - choć najczęściej występuje rano - może zaskoczyć nas w każdej sytuacji: podczas jazdy na rowerze, gry w tenisa, odpoczynku lub pracy. Dla wielu osób zawał kończy się śmiercią. Pierwsza godzina od zauważenia objawów zawału rozstrzyga o dalszym losie i życiu osoby dotkniętej zawałem.

Zawał serca najczęściej wywołuje takie dolegliwości jak utrudniony oddech i głębokie, tępe bóle promieniujące z okolicy sercowej do szyi, szczęki dolnej, ramion; zimne poty, przyspieszone tętno. Jednym z symptomów zawału serca są także myśli o śmierci. U wielu osób zawał jednak nie jest tak oczywisty i maskuje się. Bóle zawałowe mogą mieć postać lekkiego bólu ramienia, ucisku za mostkiem, dolegliwości w nadbrzuszu lub napadu duszności.

Przyczyny zawału serca:

-pęknięcie blaszki miażdżycowej polegające na  tworzeniu się zakrzepu, który zamyka całkowicie naczynie 
-zaburzenia rytmu serca
-skurcz naczynia wieńcowego

Typowe objawy zawału:

-silny ból, który  najczęściej występujący  za mostkiem, charakteryzujący się ściskaniem, gnieceniem, pieczeniem trwający ponad 15 min
-duszności
-silne poty
-wymioty
-mdłości
-niepokój

Czynniki wpływające na występowanie zawału serca:

płeć - bardziej narażeni są mężczyźni
genetyka – bardziej narażone są osoby, w których rodzinie występowały zawały
wiek
wysokie ciśnienie krwi
wysoki cholesterol
otyłość
niewłaściwa dieta
stres
palenie tytoniu i alkohol

Leczenie zawału

*Pomoc przedlekarska: 
Bardzo ważna jest pomoc przedlekarska, która niejednokrotnie może uratować choremu życie, polegająca na ułożenia chorego w pozycji półsiedzącej (jeśli jest przytomny) lub bocznej ustalonej (jeśli jest nieprzytomny). Następnie ważne jest wezwanie pogotowia ratunkowego oraz kontrola tętna oraz oddechu.  Jeżeli praca serca ustanie  i oddech zaniknie należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.Nie wolno pacjentom podawać żadnych leków  nasercowych lub nadciśnieniowych.

*Pomoc lekarska:
Pomoc lekarza rozpoczyna się już w drodze do szpitala, lekarz mierzy tętno, ciśnienie krwi, robi EKG. Podaje się tlen i leki, które mają na celu zmniejszenie bólu. Kiedy pacjent trafia do szpitala, konieczne jest udrożnienie tętnicy wieńcowej. Ponadto wciąż podawane są leki zmniejszające ból. Ważne jest też podjęcie odpowiedniej rehabilitacji.

Zapraszamy do komentowania :-)