1 2017-06-27 13:43:00

Temat: Szkodliwość lakierów

Czy lakiery rozpuszczalnikowe są szkodliwe dla zdrowia?

2 2017-06-27 16:20:16

Odp: Szkodliwość lakierów

Lakiery rozpuszczalnikowe nie są niebezpieczne dla zdrowia. Lakiery dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej muszą spełniać rygorystyczne wymogi związane z limitami LZO (Lotnych Związków Organicznych). Produkty marki Bondex spełniają te wymogi.

3 2018-02-06 19:11:57

Odp: Szkodliwość lakierów

czesc

4 2018-02-07 10:17:49

Odp: Szkodliwość lakierów

Mimo spełniania norm sa tez pewne zasady obchodzenia sie z takimi substancami, np. trzeba unikać kontaktu z oczami i ze skórą, nie spożywać i tak dalej! Można ulec wypadkowi w kontakcie z różnymi rzeczami jeżeli sie nie ich nie używa zgodnie z zastosowaniem,