1 2018-11-18 09:30:10

Temat: Obrażenia ciała po wypadku - Rehabilitacja bezpłatna , bez kolejek

OBRAŻENIA CIAŁA PO WYPADKU I BEZPŁATNA REHABILITACJA - bez kolejek , natychmiast


W dniu 1 lipca 2018r weszła w życie ustawa , które bardzo ułatwia życie poszkodowanym w wypadkach. Rząd skrócił kolejki poszkodowanym w wypadkach do minimum.

"Ustawa, która weszła w życiu 1 lipca br., dotyczy wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek. Ustawa obejmuje, tak więc również poszkodowanych po wypadkach komunikacyjnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Główne założenia:

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących a placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Projekt wprowadził cztery zmiany:

    Zostały zniesione okresy użytkowania produktów medycznych (dotychczas reguluje je ustawa o refundacji leków)
    Oznacza to nieograniczony dostęp do artykułów, które są potrzebne osobie niepełnosprawnej.  Oznacza to nieograniczony dostęp do pieluchomajtek, chodzi też o ortezy, cewniki, kule, materace i 130 innych wyrobów medycznych, które są w tej chwili limitowane. Limity zostały zniesione.
    Osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywać się w aptece bez kolejki.
    Można korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
    Zostały zniesiony limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
    Zniesiono ograniczenia w dostępie do usług rehabilitacyjnych, stworzenie nowego podejścia tak, aby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie stały w kolejkach do rehabilitacji. Roczny limit godzin rehabilitacji, w tym domowej to 80 h.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. NFZ. Ustawa ułatwia w znacznym stopniu dostępność do rehabilitacji dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Poszkodowany może liczyć na 80 h bezpłatnej rehabilitacji domowej z NFZ. Bardzo istotne jest po wypadku ubiegać się o stopień niepełnosprawności. Nasza Kancelaria pomaga poszkodowanym w formalnościach i nowoczesnej rehabilitacji po wypadku. " tłumaczą specjaliści z VOX VERITAS Rehabilitacja

Żródło:vox veritas odszkodowania