1 2019-02-03 07:14:20

Temat: Nowy kierunek na studiach :Zarządca Rehabilitacją . Już działa...

Podaje link do ciekawego tematu , powstania nowego kierunku studiów: zarządca rehabilitacji.

Artykuł jest na stronie : voxveritas

Dlaczego taki projekt?

Polska stoi przed jednym z najważniejszych wyzwań , aby pomagać osobom, które w wyniku różnych zdarzeń losowych mogą stać się niepełnosprawne lub u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające im, przynajmniej czasowo, dalszą aktywność zawodową/społeczną lub mają wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność, jest zapewnienie im – w odpowiednim czasie – holistyczne realna wsparcia niezbędnego dla utrzymania lub przywrócenia im tej zdolności.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa manager – zarządca procesem rehabilitacji ,jak np. w Niemczech, gdzie jest to Reha-Manager. W Polsce nie istnieją studia i kursy przygotowujące kompleksowo do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem rehabilitacją. Konieczne stało się opracowanie programu studiów, które przygotują absolwentów do pełnienia tej funkcji celem zarządzania rehabilitacją.

To profesjonalista, który nie tylko będzie potrafił sprawnie, skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji, ale zrozumie, dlaczego ten proces jest taki ważny, czemu służy i dlaczego warto go realizować. VOX VERITAS Rehabilitacja już w praktyce wykształciło wiele takich osób , które realnie każdego dnia zarządzają procesami rehabilitacyjnymi swoich klientów.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej , a także tematyka odszkodowań. Manager ds. zarządzania rehabilitacją będzie musiał zawsze kierować się dobrem osoby rehabilitowanej .

Program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki i składa się z następujących modułów kształcenia:

* Moduł Prawno-Organizacyjny,
* Moduł Medyczny,
* Moduł Psychologiczny,
* Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy,

Więcej szczegółów na : voxrehabilitacja

Ludwik - poszkodowany

Ostatnio edytowany przez Ludwik (2019-02-03 09:17:30)