1 2012-10-09 14:10:29

Temat: Jak odczytywać podstawowe wyniki morfologii?

Przyznaję, że zwykle mam problem z odczytywaniem wyników podstawowej morfologii, które odczytuję z karteczki otrzymanej z laboratorium po pobraniu krwi do badania. O ile zwykle podane są również normy (czasem w różnych laboratoriach są nieco inne), to jednak te wszystkie symbole zupełnie nic mi nie mówią. 
Zatem bardzo proszę o informacje jak należy odczytywać te wyniki i co znaczą poszczególne symbole?

2 2012-10-09 14:30:53

Odp: Jak odczytywać podstawowe wyniki morfologii?

Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie. Należy też pamiętać, że interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia, a to trafnie ocenić może tylko lekarz.

Erytrocyty (RBC) - liczba krwinek czerwonych: zwiększenie ponad normę zdarza się rzadko, natomiast zmniejszenie liczby erytrocytów to objaw anemii

Hemoglobina (HGB, Hb) - zawartość hemoglobiny: przekroczenie normy świadczy o odwodnieniu organizmu, niskie wartości są oznaką anemii

Hematokryt (HCT) - stosunek objętości krwinek do całej objętości krwi: podwyższony wskaźnik występuje w chorobie o nazwie czerwienica i przy odwodnieniu organizmu, obniżony sugeruje anemię

MCH - średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej: zmniejszenie wartości świadczy o niedobarwieniu, najczęściej w anemii z powodu niedoboru żelaza

Leukocyty (WBC) - krwinki białe: zwiększenie ponad normę to sygnał, że w organizmie toczy się infekcja lub mamy do czynienia z miejscowym albo uogólnionym stanem zapalnym czy też z białaczką, natomiast zmniejszenie liczby leukocytów może być spowodowane niedoborem granulocytów, limfocytów lub wszystkich komórek jednocześnie, może być również wynikiem uszkodzenia szpiku przez chorobę lub skutkiem ubocznym leczenia 

Limfocyty (LYM): ich liczba zwiększa się w chłoniakach, przewlekłej białaczce limfocytowej, szpiczaku mnogim, nadczynności tarczycy oraz w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego, z kolei zmniejszenie liczby limfocytów u dorosłych może być objawem AIDS lub innych zakażeń wirusowych

Trombocyty (PLT) - płytki krwi): zwiększenie ponad normę pojawia się w przewlekłych zakażeniach, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży
i w nadpłytkowości samoistnej, zmniejszenie może być spowodowane ich upośledzonym wytwarzaniem w szpiku, na skutek działania leków przeciwbólowych i antybiotyków, chorób autoimmunizacyjnych lub ich niszczeniem przez toksyny bakteryjne

Monocyty (MONO): zwiększenie ich liczby może być spowodowane mononukleozą zakaźną, przewlekłym zakażeniem bakteryjnym, to jest gruźlicą, kiłą, brucelozą, zapaleniem wsierdzia, durem, zakażeniami pierwotniakowymi, a także urazami chirurgicznymi, kolagenozami, chorobą Crohna, nowotworami oraz być objawem białaczki monocytowej, natomiast zmniejszenie może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikosterydów), ale w praktyce medycznej zwykle nie ma istotnego znaczenia

OB (odczyn Biernackiego) - szybkość opadania krwinek czerwonych: OB jest miarą szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu krwi w określonym czasie (tu w czasie 1 godziny), jest niespecyficznym wskaźnikiem procesu chorobowego (podwyższone nie wskazuje na konkretną chorobę), służy do obserwacji przebiegu choroby   

RDW - rozkład objętości krwinek czerwonych: wartość wzrasta w niedokrwistości z niedoboru żelaza lub po utracie krwi czy też leczeniu witaminą B12 lub/i kwasem foliowym

MCV, ŚOK - średnia objętość krwinek czerwonych: wartość poniżej 80 fl świadczy o niedokrwistości mikrocytowej, jest charakterystyczna dla stanu niedoboru żelaza, z kolei wynik powyżej 110 fl może być sygnałem niedokrwistości megaloblastycznej, związanej z niedoborem witaminy B12 lub/i kwasu foliowego, a nieznaczne podwyższenie MCV bywa spowodowane wzrostem ilości retikulocytów, co nie zawsze jest patologią